HNA/HNB - Salg av eiendom

Hafslund har solgt eiendommene Drammensveien 118 og Kirkeveien 155/157 for samlet NOK 78 millioner. Hafslund vil leie tilbake deler av eiendomsmassen.
 
Salget gir en regnskapsmessig gevinst før skatt på ca. NOK 67 millioner.
 
Salget er et ledd i kapitalfrigjøringsarbeidet knyttet til virksomheter som ligger utenfor Hafslunds kjerneområder.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 15. september 2005
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner