HNA/HNB - Salg av obligasjoner fra egenbeholdning/utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har den 25. april 2007 solgt 325 millioner kroner av egenbeholdning i FRN Hafslund 07/12, ISIN NO 0010359649, HNA67. Oppgjørsdato er 18. mai 2007. Totalt utestående i lånet etter dette er 500 millioner kroner.
 
Hafslund ASA har den 25. april 2007 utvidet obligasjonslån FRN Hafslund 2006/2011, ISIN NO 0010308026, HNA 62, med 150 millioner kroner. Oppgjørsdato er 18. mai 2007. Totalt utestående i lånet etter dette er 750 millioner kroner, av dette utgjør Hafslund ASAs egenbeholdning 60 millioner kroner.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 26. april 2007.
 
For ytterligere informasjon:
 
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner