HNA/HNB- Salg av vannkraftanlegg i USA

Hafslund ASA (HNA) har i dag inngått en avtale om salg av sine 3 vannkraftanlegg i USA. Kjøper er kanadiske Brascan AS (www.brascan.ca)
 
Samlet salgssum er USD 30 millioner. Estimert regnskapsmessig resultateffekt for Hafslund er om lag null. Kjøpet gjøres senest gjeldende  fra  2. mars, 2004 , og er betinget av nødvendige offentlige godkjennelser.
 
Salget er et naturlig ledd i det annonserte kapitalfrigjøringsarbeidet knyttet til virksomheter som ligger utenfor Hafslunds kjerneområder. I Hafslunds USA-virksomhet gjenstår etter dette salg av bioenergianlegget i Greenville.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør produksjon Knut Mikalsen
tlf. + 47 901 24 873
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik
tlf. + 47 958 43 933
 
 
Oslo, 25 september 2003

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner