HNA/HNB - Status for noteringen på Oslo Børs (IPO)

IKKE FOR DISTRIBUSJON I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN
 
Det vises til børsmeldinger datert henholdsvis den 19. november 2007 og den 29. november 2007.
 
Sett i lys av den senere tids volatilitet i egenkapitalmarkedene har styret i Hafslund Infratek ASA vedtatt å redusere tilbudsprisen til NOK 18 per aksje i Tilbudet som er et ledd i noteringen av selskapets aksjer på Oslo Børs ("Tilbudet"). Dette gir en markedsverdi på Hafslund Infratek før Tilbudet på NOK 570 millioner.
 
Selskapet har fortsatt som intensjon å hente inn ca. NOK 200 millioner i ny egenkapital og Styret har i den forbindelse vedtatt å øke antallet Nye Aksjer som tilbys i Tilbudet til 11.100.000 Nye Aksjer (antallet er øket fra mellom 8.000.000 og 10.000.000 Nye Aksjer som indikert i prospektet). Øvrige transaksjonsparametere forblir uforandret.
 
Bookbuilding-perioden avsluttes i dag, fredag 30. november kl.16:30 (norsk tid). Tegningsperioden for det offentlige tilbudet og ansattetilbudet stenger kl.14:00 (norsk tid).
 
Styret i Hafslund Infratek er for øvrig godt fornøyd med børsstyrets vedtak om å ta aksjene i Hafslund Infratek ASA opp til notering på Oslo Børs gitt at Selskapet innen notering oppfyller visse krav. Selskapet forventer fortsatt at første dag for notering på Oslo Børs vil være på eller rundt den 5. desember 2007.
 
Oslo, 30. november 2007
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Gjørtz: + 47 922 17 200  
www.infratek.no
 
Om Hafslund Infratek:
Hafslund Infratek er en ledende totalleverandør innen utbygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet. Selskapet har sin hovedtyngde i Sør Norge, med vekst ambisjoner i Norge og Norden. Hafslund Infratek henvender seg først og fremst til bedriftsmarkedet; energiselskaper, olje og gassindustrien og eiendomsutbyggere og besittere. Forretningsområdet rapporterte en omsetning på NOK 946 millioner for de første ni månedene i 2007.
 
Selskapet har ca. 1.500 ansatte og representerer en utskillelse av forretningsområdet Tekniske tjenester fra Hafslund konsernet. Selskapet skal ta en aktiv rolle i markedet for tekniske tjenester, både fra et organisk og strukturelt ståsted.
 
***slutt***
 
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities of Hafslund Infratek in the United States, nor shall there be any sale of these securities in any state thereof in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state.  The securities of Hafslund Infratek may only be offered and sold in the United States pursuant to an effective registration statement filed with the United States Securities and Exchange Commission or pursuant to an exemption from the registration and prospectus delivery requirements of the United States Securities Act of 1933, as amended.  Any public offering of the Hafslund Infratek's securities in the United States will be made only by means of a prospectus that may be obtained from Hafslund Infratek and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements and other information relevant to investors.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker