HNA/HNB – Styret foreslår ekstraordinært utbytte på NOK 5 pr aksje

Det vises til børsmelding 2. februar 2011 med foreløpig årsresultat 2010 for Hafslund ASA. I tillegg til foreslått utbytte på NOK 2,50 per aksje har styret i Hafslund ASA, som følge av gjennomførte salg av selskaper og eiendeler, vedtatt å foreslå et ekstraordinært utbytte på NOK 5,00 per aksje til den ordinære generalforsamlingen den 4. mai 2011. Samlet foreslått utbytte er på NOK 7,50 per aksje.

Innkalling til generalforsamlingen blir sendt ut senest 13. april 2011.

Hafslund ASA

Oslo, 23. mars 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter

Telefon: 911 38 199

Epost: Finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner