HNA/HNB - Tilbakekjøp av aksjer

Hafslund ASA har den 10. september 2008 kjøpt 20.000 Hafslund B-aksjer til kurs NOK 96,56 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse A null og av klasse B 334.784.
 
Kjøpet er gjort under den generelle fullmakten som generalforsamlingen har gitt til kjøp av Hafslund B-aksjer tilsvarende inntil 2 % (3.903.725 aksjer) av selskapets aksjekapital. Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2009, dog ikke lenger enn 18 måneder. Kjøpspris skal ikke være lavere enn NOK 10,- eller høyere enn NOK 300,- per aksje. Aksjene skal primært benyttes i forbindelse med programmer rettet mot de ansatte.
 
Hafslund ASA
Oslo, 11. september 2008

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner