HNA/HNB - Tilbakekjøp av obligasjoner

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 58 millioner i FRN Hafslund ASA 17/02/10, ISIN NO 0010252760, HNA46. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 555 millioner.
 
  
Hafslund ASA
Oslo, 25. november 2009
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner