HNA/HNB – Tilbakekjøp av sertifikater

Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 70 millioner i sertifikatlån med forfall 2011-04-14, ISIN NO 0010590060, HNA05 og NOK 300 millioner i sertifikatlån med forfall 2011-05-23, ISIN NO 0010601123, HNA102. Etter transaksjonene er utestående beløp i markedet i disse lånene henholdsvis NOK 130 millioner og NOK100 millioner.

 

Hafslund ASA                                                                                                                                                                                                  Oslo, 9. mars 2011

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner