HNA/HNB - Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har solgt sin egenbeholdning på NOK 85 mill. i obligasjonslånet 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 - ISIN NO 0010486772. Totalt utestående i lånet etter dette er NOK 500 mill.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 19. januar 2009.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Kontakter

Abonner