HNA/HNB - Utvidelse av obligasjonslån

Hafslund ASA har den 16. oktober utvidet obligasjonslån FRN Hafslund 2006/2011 (HNA 62), ISIN NO 001 030802.6 med 300 millioner kroner. Av dette beløpet er 100 millioner kroner solgt i markedet, mens 200 millioner kroner inngår i Hafslunds egenbeholdning. Totalt utestående i lånet er etter dette 600 millioner kroner.
 
Transaksjonen er en del av Hafslunds generelle refinansiering av låneporteføljen.
 
Utvidelsen er tilrettelagt av Fokus Markets.
 
Hafslund ASA
 
 
Oslo, 17. oktober 2006
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner