HNA/HNB - Utvidelse av ramme på sertifikatlån/Emisjon av sertifikatlån

Det vises til melding 5. januar 2009. Lånerammen på sertifikatlån med forfall 13. oktober 2009 har blitt utvidet fra NOK 500 millioner til NOK 750 millioner. Utestående beløp i sertifikatlånet er NOK 550 millioner.
 
Hafslund ASA har den 7. januar 2009 emittert et sertifikatlån på EUR 5 millioner med forfall 11. mai 2009. Lånet er emittert under selskapets sertifikatprogram i det belgiske markedet.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 7. januar 2009.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner