HNA/HNB - Utvidelse og tilbakekjøp av sertifikatlån

Hafslund ASA har utvidet sertifikatlån FRN Hafslund 2010-10-22 med NOK 200 mill. Totalt utestående i lånet etter dette er NOK 500 millioner.
 
Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 100 millioner i sertifikatlån 1,94% Hafslund 2009-11-19. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 200 millioner.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 28. oktober 2009.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner