HNA/HNB- Vedrørende informasjon fra Oslo kommune

Hafslund ASA har i dag blitt informert  om at Oslo kommune vil sette i gang en prosess med sikte på salg av sine aksjer i Hafslund ASA. Pareto Securities ASA er engasjert som kommunens finansielle rådgiver og tilrettelegger.
 
I forbindelse med fusjonen mellom Viken Energinett AS og Hafslund ASA ga bystyret byrådet fullmakt til å selge kommunens aksjer i Hafslund. Oslo kommune eier i dag totalt 67.524.647 A-aksjer og 37.342.907 B-aksjer. Dette utgjør 53,7% av selskapets kapital og 58,5% av stemmene. Et salg av disse aksjene fra Oslo kommune vil innebære at kjøper får tilbudsplikt på Hafslund ASA. Dette vil sikre de øvrige aksjonærene samme pris som det Oslo kommune oppnår, dersom de ønsker å selge.
 
Et eventuelt salg vil forutsette at Oslo kommune oppnår riktig pris for aksjene. Salgsprosessen vil kunne være avsluttet før sommeren.
 
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
 
Konsernsjef Rune Bjerke
+ 47 22 43 57 70
 
Konserndirektør Christian Berg,
+47 22 43 57 01
+47 917 46 910
 
 
Oslo, 7. april 2003

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner