HNA/HNB- Vedrørende Sydkrafts opsjon på kjøp av A-aksjer i Hafslund ASA.

Hafslund har blitt informert av Oslo kommune om at  kommunen på grunn av den siste tids spekulasjoner om Sydkrafts opsjon på å kjøpe A-aksjer i Hafslund ASA ønsker å informere om hovedinnholdet i denne avtalen:
 
Opsjonen:
 
Sydkraft AB har en opsjon på å kjøpe inntil 8.085.938 A-aksjer i Hafslund ASA fra Oslo kommune Holding AS.
 
Innløsning:

 
Sydkraft må innløse opsjonen innen 1 måned etter at de har mottatt  varsel om at Oslo kommune vil sette i gang en prosess med sikte på salg av sine aksjer i Hafslund. Sydkraft ble 7. april orientert om at en slik prosess er satt i gang. Følgelig vil opsjonen bortfalle 7. mai, dersom den ikke blir innløst før dette.
 
Innløsningspris:
 
Innløsningskursen på opsjonen er fastsatt som det høyeste av følgende alternativer:
 
a) Gjennomsnittlig sluttkurs for A-aksjer på Oslo Børs siste 14 dager før forfall.
 
b) NOK 58,77 med tillegg av 12,5% p.a. fra og med 3.11.01 til betaling skjer (med justering av hovedstol 3.11.02 slik at rentes rente påløper fra dette tidspunkt), men med fradrag for eventuelt utbytte på aksjene i perioden.
 
Dette betyr at innløsningsprisen i dag ligger på ca. NOK 70, men med fradrag av utbetalt utbytte på NOK 1,20
 
Opsjonspremie: Ca. NOK 3,25 pr aksje.
 

Kontaktperson:

Konserndirektør Christian Berg,
+47 22 43 57 01 / +47 917 46 910
 
André Støylen, byråd for finans Oslo kommune
+47 23 4616 70 / +47 950 69 536
 

Oslo, 11. april 2003
 
 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner