HNA/HNB - Volum i februar 2012

Hafslund hadde følgende volum (GWh):

Februar  2012 Februar 2011
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 193 113
Varme - hvorav fjernvarmeproduksjon 243 246
Varme - hvorav industriproduksjon 25 21
Strømsalg - solgt volum 1790 1776

Hafslund ASA

Oslo, 7. Mars 2012

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner