HNA/HNB - Volum i januar og februar 2011

Hafslund oppnådde følgende volum (GWh):

  Januar  2011 Januar2010 Februar2011 Februar 2010
Kraftproduksjon - produksjonsvolum 158 221 113 157
Fjernvarme - produksjonsvolum 267 280 246 250
Strømsalg - solgt volum 1 960 1 875 1 781 1 653

Hafslund ASA

Oslo, 8. mars 2011

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner