HNA/HNB - Volum og priser i mars 2010

Hafslund oppnådde følgende volum og priser i mars:

 

  Mars 2010 Mars 2009
     
Kraftproduksjon    
Produksjonsvolum (GWh) 143 146
Kraftpris (øre/kWh) 44,2 27,4
     
Fjernvarme    
Produksjonsvolum (GWh) 190 175
Fjernvarmepris (øre/kWh) *) 77,3 66,2
     
Strømsalg    
Solgt volum (GWh) 1 469 1 284

 

*) Fjernvarmeprisen inkluderer distribusjon

 

 

Hafslund ASA

Oslo, 16. april 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner