HNA/HNB - Volum og priser i september 2010

Hafslund oppnådde følgende volum og priser:

  September 2010 September 2009
     
Kraftproduksjon    
Produksjonsvolum (GWh) 313 292
Kraftpris (øre/kWh) 37,0 19,4
     
Fjernvarme    
Produksjonsvolum (GWh) 66 37
Fjernvarmepris (øre/kWh) (1) 67,4 54,4
     
Strømsalg    
Solgt volum (GWh) (2) 879 801

 

(1)     Fjernvarmeprisen inkluderer distribusjon
(2)     Kun norske datterselskaper

 

Hafslund ASA
Oslo, 6. oktober 2010

 

 
 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner