HNA/HNB- Finansiell kalender for 2003

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2003.
 
 


Resultat:
Dato:
Foreløpig resultat 2002
20. februar 2003
Rapport 1. kvartal 2003
5. mai 2003
Generalforsamling 2003
5. mai 2003
Rapport 2. kvartal 2003
21. august 2003
Rapport 3. kvartal 2003
6. november 2003
 
 
 
For ytterligere informasjon kontaktes:
 
Christian Berg
christian.berg@hafslund.no, telefon 22 43 57 01
 
 
Oslo, 13. desember 2002

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner