HNA/HNB- Finansiell kalender for 2003

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2003.
 
 


Resultat:
Dato:
Foreløpig resultat 2002
20. februar 2003
Rapport 1. kvartal 2003
5. mai 2003
Generalforsamling 2003
5. mai 2003
Rapport 2. kvartal 2003
21. august 2003
Rapport 3. kvartal 2003
6. november 2003
 
 
 
For ytterligere informasjon kontaktes:
 
Christian Berg
christian.berg@hafslund.no, telefon 22 43 57 01
 
 
Oslo, 13. desember 2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner