HNA/HNB Meldepliktig handel

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA.

I anledning Hafslund-konsernets lønnsoppgjør for fast ansatte som ikke ble omfattet av et generelt lønnsoppgjør for 2003, blir alle ansatte tilbudt 303 Hafslund B-aksjer  (152 aksjer for ansatte som arbeider under 50% av hel stilling). Bakgrunnen er den avtalen som ble inngått med de ansattes organisasjoner om et nominelt lønnsoppgjør i 2003 med null prosent.  Aksjene vil bli tildelt i juni måned 2004.  Følgende primærinnsidere vil få tildelt slike aksjer som en del av dette oppgjøret:
 Primærinnsider
Antall
Beholdning etter tildeling
 
Trond Aker
303
HNB
3 771
HNB
 + 878 HNA-aksjer
Christian Berg
303
HNB
12 359
HNB
 
Rune Bjerke
303
HNB
2 359
HNB
 
Knut Løvli Fredriksen*
303
HNB
1 938
HNB
 +759 HNA-aksjer
Bjørn Frogner
303
HNB
1 759
HNB
 
Morten J. Hansen
303
HNB
2 359
HNB
 + 1 HNA aksje
Terje Mathisen
303
HNB
303
HNB
 
Hege Yli Melhus
303
HNB
1 159
HNB
 
Kjersti S. Nystad
303
HNB
303
HNB
 
Per Kristian Olsen**
303
HNB
9 959
HNB
 + 4000 HNA aksjer
Per Orfjell
303
HNB
1 759
HNB
 
Tove Pettersen ***
303
HNB
2 959
HNB
 
Terje Sandberg
303
HNB
1 159
HNB
 
Arvid Smith
303
HNB
1 759
HNB
 
Jostein Solheim
303
HNB
303
HNB
 
Jan Torstensen
303
HNB
1 759
HNB
 
Ketil Wang
303
HNB
559
HNB
 
Anders Østby
303
HNB
1 159
HNB
 
 
 
* Nærstående til Knut Løvli Fredriksen får 303 B aksjer og vil etter dette eie 999 Hafslund A-aksjer og 2.268 B aksjer
** Inkludert 400 A aksjer eid gjennom heleide selskap
*** Nærstående til Tove Pettersen får 303 B aksjer og vil etter dette eie 2.159 Hafslund B-aksjer
 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Direktør for informasjon og samfunnskontakt Frode Geitvik, tlf. +47 95 84 39 33
 
Oslo, 30. april, 2004

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner