HNA/HNB meldepliktig handel

Hafslund har i dag byttet 2.647.916 Hafslund B-aksjer fra beholdning av egne aksjer (tilsvarende ca 1,33 % av totalt utstående aksjer og ca. 3,26 % av utestående B aksjer) mot 2.647.916 aksjer i Scanwafer ASA (tilsvarende ca 12,5 % av utestående aksjer). Hafslund har fra før ca. 3,6% av aksjene i Scanwafer, og vil etter denne transaksjonen  ha en eierandel på ca. 16,1% i Scanwafer ASA.
 
Byttehandelen bidrar til å styrke Hafslunds posisjon i et unikt norsk industriselskap som er verdensledende innenfor i sin bransje.
 
Hafslund har etter dette en beholdning på 1.429.281 egne B-aksjer. Dette tilsvarer ca. 1,79% av utestående B-aksjer og ca. 0,73% av totalt utestående aksjer. Hafslund har ingen beholdning av egne A-aksjer.
Oslo, 4. april 2003
 
Vedlegg til børsmelding;
Om Scanwafer: 
ScanWafer er en av verdens største leverandører til solenergi-industrien og bidrar til at bruken av fornybar energi øker. Som en kostnadseffektiv produsent av selve hovedkomponenten i en solcelle, medvirker ScanWafer til at solenergi blir et rimeligere og fornuftig energialternativ.
 
Selskapet ble etablert i 1994 og har vokst til å bli en av verdens største produsenter av multikrystallinske wafere, en av de viktige delene i et solcellepanel. I 2001 stod ScanWafer for omtrent 20 prosent av alle leveranser av multikrystallinske wafere til verdens solcelleprodusenter. Kundene er store, globale produsenter av solceller.

Kvaliteten til en solcelle - og dermed også en wafer - måles gjerne ved dens effektivitet. Bare en del av det sollyset som treffer solcellen blir konvertert til elektrisitet, og jo større andel som blir konvertert, desto mer effektiv er solcellen. I dag gir de beste multi-krystallinske wafere en effektivitet på 15 til 16 prosent. ScanWafer leverer wafere i den øvre delen av denne kvalitetsskalaen. Selskapet arbeider kontinuerlig for å øke kvaliteten og redusere produksjonskostnadene gjennom teknologiutvikling og andre tiltak. Det foregår dessuten en betydelig informasjonsutveksling mellom ScanWafer kundene, for å kunne nyttiggjøre erfaringer fra celleproduksjon til forbedring av waferkvaliteten.

ScanWafer startet produksjonen av wafere mot slutten av 1997 ved fabrikken i Glomfjord i Nordland fylke. Ved utgangen av 2000 hadde denne fabrikken kapasitet til å produsere omkring 7 millioner kvadratdesimeter (dm2) med wafere. Det er nok til å produsere 10 MW elektrisitet ved 14 prosent effektivitet.

ScanWafers produksjonskapasitet økte i 2001 til 40 millioner dm2, da fabrikkens produksjonslinje nummer to ble åpnet i Glomfjord. En ny fabrikk er under bygging på Herøya i Porsgrunn, og denne vil etter planen være i produksjon i løpet av 2. kvartal 2003, med en årlig kapasitet på 40 millioner dm2

De to nyeste produksjonslinjene mer effektiv enn den første. Sammen med utstyrsleverandørene har vi utviklet nytt og mer kostnadseffektivt produksjonsutstyr. En helt ny type krystalliseringsovn (eller smelteovn) representerer den største effektivitetsforbedringen, sammen med automatisering i andre prosesstrinn. Av miljø- og kostnadshensyn har ScanWafer innført resirkulering av forbruksvarer brukt i wafer-produksjonen.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner