HNA/HNB- Meldepliktig handel

Per Kristian Olsen har den 25. februar kjøpt 1800 B-aksjer i Hafslund til kurs kr. 20,50,- per aksje. Han eier etter dette, direkte og indirekte, 7000 B-aksjer og 4400 A-aksjer i Hafslund.
 
 
 
Oslo, 26. februar 2003
 

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner