HNA/HNB- Meldepliktig handel

Styremedlem Tore Olaf Rimmereid har den 5. september kjøpt 2.500 A-aksjer i Hafslund til kurs kr. 25,50 per aksje. Han eier etter dette 500 B-aksjer og 3.000 A-aksjer i Hafslund.
 
 
 
Oslo, 5. september  2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner