HNA/HNB- Meldepliktig handel

Konserndirektør Tove Pettersen har den 20. august kjøpt 600 B-aksjer i Hafslund til kurs kr. 23,- per aksje. Hun eier etter dette, 1800 B-aksjer i Hafslund. Nærstående til Tove Pettersen har den 20. august kjøpt 400 Hafslund B-aksjer til kurs kr. 23,- per aksje og eier etter dette 1000 Hafslund B-aksjer
 
 
 
Oslo, 20 august 2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner