HNA/HNB -Ny organisasjonsstruktur og endringer i konsernledelsen

Hafslund ASA styrker kundefokus og driftsorientering for å understøtte sin satsing på strøm og sikkerhet. Konsernet vil foreta organisatoriske endringer for å reflektere dette. Hafslunds virksomhet vil organiseres i de to forretningsområdene Drift og Marked.
 
Forretningsområdet Drift vil omfatte alle oppgaver tilknyttet  konsernets ulike virksomheter innen nettdrift, kraftproduksjon, entreprenørvirksomhet, el-sikkerhet og installasjon.
 
Forretningsområdet Marked vil omfatte alle salgs- og markedsaktiviteter for strøm og sikkerhet mot privat- og bedriftsmarkedet, herunder samordning av salg og rendyrking av de kunderettede aktivitetene i konsernet
 
For å samordne konsernets ulike aktiviteter knyttet til produkt-, forretnings- og lederutvikling, er det opprettet to nye enheter: Forretningsutvikling som vil bestå av Hafslund Venture, M&A og markedsanalyse, og en enhet for Organisasjonsutvikling.
 
Sammen med konsernsjef Rune Bjerke (43) vil den nye konsernledelsen etter dette bestå av:
 
-         Konserndirektør Økonomi og finans: Christian Berg (34). Berg fortsetter i sin stilling som konserndirektør for Økonomi og finans. Han har arbeidet i Hafslund siden 1998 og har tidligere arbeidserfaring fra PriceWaterhouse der han arbeidet med rådgivning innenfor corporate finance.
-         Konserndirektør Drift: Per Kristian Olsen (53). Olsen har vært konserndirektør for Nett i Hafslund siden mars 2002, og var tidligere konsernsjef i Fredrikstad Energi AS og administrerende direktør i Skanska AS.
-         Konserndirektør Marked: Tove Pettersen (32). Pettersen har vært konserndirektør for Strømsalg, og har vært i Hafslund siden 1997. Hun har i flere år hatt en sentral rolle i tilknytning til Hafslunds industrielle investeringer, og har også erfaring fra krafthandel og risikostyring.
-         Konserndirektør Forretningsutvikling: Bjørn Frogner (41). Frogner har vært konserndirektør for Entreprenør og sikkerhet. Han har arbeidet i Hafslund siden 2001, og har tidligere hatt en administrasjons- og økonomidirektør stilling i Schibsted Trykk AS, samt ulike stillinger i Veidekke-konsernet.
-         Konserndirektør Organisasjonsutvikling (konstituert): Trond Aker (58). Aker kommer fra stillingen som Personaldirektør i Hafslund ASA, og har tidligere hatt tilsvarende stillinger i Alcatel-STK.
 
Endringene vil tre i kraft fra 10.11.2003.
 
Oslo, 30. oktober 2003
For nærmere informasjon, kontakt:
Informasjonsdirektør Frode Geitvik, tlf. +47 22 43 53 86, mobil: +47 95 84 39 33

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner