HNA/HNB -Nytt obligasjonslån

Hafslund ASA skal emittere et nytt 10 års obligasjonslån med fast rente. Første transje av lånet er på 740 millioner kroner, mens lånets totalramme er 1.000 millioner kroner. Innbetalingsdato er 19. mars 2008. Hafslunds største aksjonær, Oslo kommune, er eneste investor i første transje. Lånet vil bli søkt børsnotert, og det vil bli inngått låneavtale med Norsk Tillitsmann.
 
Lånet vil bli tilrettelagt av DnB NOR Markets og Nordea Markets. Tilretteleggerne vil gjøre uavhengige vurderinger som legges til grunn for rentefastsettelsen for å sikre at lånet blir gjort til markedsbetingelser.
 
Lånet skal benyttes til refinansiering av obligasjonslån som forfaller den 19. mars 2008. Utestående beløp i dette lånet er 1.065 millioner kroner.
 
Hafslund ASA vurderer også å emittere et nytt 5 års obligasjonslån på 300-500 millioner kroner i nær fremtid.
 
Hafslund ASA har forfall på sertifikatlån på 580 millioner kroner i april og  500 millioner kroner i mai. Disse forfallene vil sannsynligvis bli refinansiert i sertifikatmarkedet i Norge og Belgia.
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 27 februar 2008
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner