HNA/HNB- Tilbud på erverv av Hafslund sine norske kraftstasjoner

Hafslund har mottatt et tilbud fra selskapene Akershus Energi, Energiselskapet Buskerud og Østfold Energi om overtakelse av alle norske kraftstasjoner i Hafslund. Budet er på NOK 4.490 mill og er gyldig til og med 20. juni 2003 klokken 1600.
 
 
Kontaktpersoner:
Styreformann Christian Brinch
tlf. + 47 900 88 478
 
Administrerende direktør Rune Bjerke
tlf. + 47 22 43 57 70
 
Informasjonsdirektør Frode Geitvik
tlf. + 47 958 43 933
 
Oslo, 6. juni 2003

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner