HNA/HNB Vedrørende resultater for 1. kvartal 2003

Det har i dag kommet ut opplysninger om at Hafslunds resultat etter skatt  for 1. kvartal 2003 vil være ca. NOK 180 mill. Vi kan bekrefte at administrasjonens forslag til kvartalsresultat er i denne størrelsesorden, men dette vil først bli styrebehandlet senere i dag. Styregodkjent kvartalrapport vil bli sendt ut så snart den foreligger.
 
 
 
Kontaktpersoner:
Christian Berg, christian.berg@hafslund.no
tlf. + 47 917 46 910
tlf. + 47 958 43 933
 
Oslo, 5. mai 2003
HAFSLUND ASA

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner