HNA/HNB Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipairer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten.
 
Vedlagt følger oversikten for Hafslund ASA fra 1. mai 2008 til 12. mai 2009.
 
Hafslund ASA
Oslo, 12. mai 2009.
 
For ytterligere informasjon kontakt:
Investorkontakt, Lars Ove Johansen, tlf; 99 29 14 60.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker