HNA/HNB Avnotering fra London Stock Exchange

Styret i Hafslund ASA har vedtatt å søke om avnotering fra London Stock Exchange.
Hafslunds ønske om sletting  av den sekundære notering fra London Stock Exchange er blant annet begrunnet i den lave omsetningen i handelen med selskapets aksjer på London Stock Exchange sammenlignet med omkostninger forbundet med å bevare en sekundær notering i London. Beslutningen er truffet ut fra en samlet vurdering av selskapets og aksjonærenes interesser.
 
 
 
Hafslund ASA
Oslo 24. september 2004
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til
CFO Christian Berg tlf + 47 917 46 910 eller per E-mail christian.berg@hafslund.no.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner