HNA/HNB Bygging av pelletsfabrikk

BioWood Norway AS har den 9. mai inngått kontrakt med Swedish Exergy AB om leveranse av sentrale komponenter i forbindelse med bygging av en pelletsfabrikken på Averøy utenfor Kristiansund. Kontrakten er den største enkeltkontrakten i prosjektet og utgjør omkring NOK 200 mill. kroner.
 
BioWood Norway eies av Hafslund og Møre- og Romsdal Biobrensel AS. I tråd med intensjonsavtalen øker Hafslund sin eierandel fra 54 % til 78 % gjennom en rettet emisjon på NOK 107 mill. kroner. BioWood Norway har mottatt tilsagn om støtte fra Enova på NOK 97 mill. kroner. Pelletsfabrikken skal stå ferdig sommeren 2010 og er forventet å ha en produksjonskapasitet på 450.000 tonn pellets.
 
For ytterligere informasjon kontakt:
 
Konserndirektør Økonomi og Finans, Gunnar Gjørtz, tlf 922 17 200
Konserndirektør for Varme & Infrastruktur, Per Kristian Olsen, tlf 918 27 709 
Direktør for Forretningsutvikling, Svein Ivar Haugom, tlf 992 71 719
 
Hafslund ASA
Oslo 9. mai 2008

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner