HNA/HNB Christian Berg ny konsernsjef i Hafslund ASA

Styret i Hafslund ASA har utnevnt Christian Berg som ny konsernsjef i Hafslund ASA. Berg kommer fra stillingen som visekonsernsjef og konserndirektør økonomi og finans.
 
Christian Berg er 37 år og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har vært i selskapet siden 1998, hvorav de siste seks årene som konserndirektør økonomi og finans. Berg har tidligere arbeidserfaring fra Price Waterhouse, der han arbeidet med rådgivning innenfor corporate finance. Han har også vært daglig leder for investeringsselskapet Brothers AS. Berg er styremedlem i bla. Oslo Pensjonsforsikring AS, Danske Capital Norge AS og AS Hamang Papirfabrik. Christian Berg eier
13 229 B-aksjer i Hafslund.
 
- Styret er svært tilfreds med at Christian Berg har takket ja til denne utfordringen. Berg er valgt av et enstemmig styre etter en grundig prosess hvor interne og eksterne kandidater er vurdert. Berg har arbeidet nært med Rune Bjerke i utviklingen av Hafslund og kjenner konsernet og industrien svært godt, sier styreleder Christian Brinch. Christian Berg har det beste utgangspunktet for å føre konsernet videre.
 
- Jeg ser frem til å ta fatt på jobben som konsernsjef i Hafslund. Hafslund er et selskap med mange dyktige ansatte som de siste årene har levert svært gode resultater. Hafslund er meget godt posisjonert for fremtiden, og jeg ønsker å bygge videre på det grunnlaget som er lagt, sier Christian Berg.
 
 
Rune Bjerke vil være tilgjengelig for konsernet frem til 31. desember 2006. Styret ønsker å takke Bjerke for en fremragende jobb og omfattende innsats i perioden som konsernsjef. Bjerke har utviklet Hafslund til et av Nordens ledende kraftkonsern.
 
Berg vil ha en grunnlønn på 2,5 millioner kroner. I tillegg vil han ha en bonusavtale med maksimal utbetaling på 30 prosent av grunnlønn.
 
Christian Berg tiltrer konsernsjefstillingen umiddelbart.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 27. oktober 2006
 
For ytterligere informasjon:
 
Styreleder Christian Brinch, tlf. 90 08 84 78
 
Media: Informasjonsdirektør Frode Geitvik, tlf. 95 84 39 33
 
Investorer: Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner