HNA/HNB Ekstraordinær generalforsamling

Styret i Hafslund ASA har vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA den 30. august i forbindelse med Hafslunds overtakelse av Viken Fjernvarme AS. Det vises til børsmelding den 4. juli 2006.
 
Den ekstraordinære generalforsamlingen vil avholdes på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, kl. 17.00 den 30. august. Innkalling vil bli sendt alle aksjeeiere med kjent oppholdssted minimum 14 dager før generalforsamlingen.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 18. juli 2006

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner