HNA/HNB Endringer i konsernledelsen i Hafslund ASA

Tore Schiøtz (49) går fra 1. november inn i konsernledelsen i Hafslund ASA som konserndirektør Venture. Tore Schiøtz opprettholder også tidligere stilling som adm. dir. Hafslund Venture AS.
 
Tore Schiøtz har ledet Hafslund Venture siden 2001 og har spesielt hatt en sentral rolle i utvikling av Hafslunds eierskap i Renewable Energy Corporation ASA. Schiøtz kom til Hafslund fra stillingen som administrerende direktør i investeringsselskapet Centurum AS. Tore Schiøtz har også lengre erfaring fra Storebrand Spar, sist som investeringsdirektør, og som konsulent i Arthur Andersen. Han er utdannet siviløkonom og Autorisert Finanalytiker (AFA). Tore Schiøtz er styreleder i Renewable Energy Corporation ASA samt har en rekke styreverv i Hafslund Ventures porteføljeselskaper. Schiøtz og nærstående eier 5 200 A-aksjer og 256 B-aksjer i Hafslund.
 
Forretningsområdet Venture omfatter Hafslund Venture som representerer konsernets investeringsvirksomhet og redskap for utvikling av nye forretningsmuligheter knyttet til konsernets kjernevirksomhet.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 1. november 2006
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner