HNA/HNB Finansiell kalender for 2009

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2009:
 
Rapport 4. kvartal 2008 og foreløpig årsresultat 2008, 6. februar 2009
 
Ordinær generalforsamling, 6. mai 2009
 
Rapport 1. kvartal 2009, 6. mai 2009
 
Rapport 2. kvartal 2009, 15. juli 2009
 
Rapport 3. kvartal 2009, 27. oktober 2009
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 12. september 2008

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner