HNA/HNB Finansiell kalender for 2010

Styret i Hafslund ASA har vedtatt følgende finansielle kalender for 2010:
 
Rapport 4. kvartal 2009 og foreløpig årsresultat 2009, 3. februar 2010
 
Ordinær generalforsamling, 6. mai 2010
 
Rapport 1. kvartal 2010, 7. mai 2010
 
Rapport 2. kvartal 2010, 15. juli 2010
 
Rapport 3. kvartal 2010, 28. oktober 2010
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 7. oktober 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner