HNA/HNB Hafslund ASA - Effekter ved overgang til IFRS

Fra 1. januar 2005 har Hafslund avlagt konsernregnskapet etter nye internasjonale regnskapsregler (IFRS). Delårsrapportene i 2005 er avlagt etter IAS 34.
 
Virkningene av endrede regnskapsstandarder samt sammenlignbare tall for 2004 omarbeidet til IFRS ble presentert i en egen børsmelding den 28. april 2005.
 
Gjennom ytterligere kvalitetssikring og avklaringer av rammeverket (IFRS) er det gjennomført endringer av de omarbeidede tallene for 2004, samt for de tre første kvartalene i 2005. Vedlagt følger Hafslunds redegjørelse for effektene av vedtatte endringer.
 
Hafslund ASA
Oslo, 7. februar 2006
 
Heidi Ulmo
Direktør Investor Relations
 
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker