HNA/HNB Hafslund gjør mindre oppkjøp innen gassdistribusjon

Hafslund har den 24. oktober inngått avtale om kjøp av 55 prosent i det nyetablerte gassdistribusjonsselskapet Gassnett AS (www.gassnett.no). Gassnett tilbyr utvikling og eierskap av infrastruktur, gassleveranser (propan og naturgass) og nødvendig utstyr og kontroll på gassanlegg til bolig- og industrifelt.
 
Kjøpet av 55 prosent i Gassnett er et ledd i Hafslunds satsning på alternative energikilder. Gass og gassdistribusjonsløsninger på Østlandet er med dagens energiprisbilde et naturlig og spennende utviklingsområde for Hafslund.
 
Gassnett har i dag etablert infrastrukturer på fire byggefelt i Østfold-regionen og vil i løpet av høsten etablere et lagrings- og distribusjonsanlegg. Selskapet har syv ansatte og forventer vekst de neste årene.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 25. oktober 2006
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner