HNA/HNB Hafslund overtar Viken Fjernvarme

Hafslund har inngått en prinsippavtale med Oslo kommune som vil øke Hafslunds eierandel i Viken Fjernvarme AS fra 33% til 100%.
Avtalen innebærer at Hafslund pr. 1. januar 2007 vil overta Oslo kommunens 67% eierandel i Viken Fjernvarme for ca. 2 milliarder kroner inklusive forholdsmessig andel av resultat for 2006. Oppgjør vil finne sted samme dato.
 
Videre vil en ny avtale om Viken Fjernvarmes kjøp av varme fra Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg (Energigjenvinningsetaten) tre i kraft fra samme tidspunkt. Inngått leveranseavtale innebærer at prisen som Viken Fjernvarme betaler til Energigjenvinningsetaten, på årsbasis vil øke med om lag 30 millioner kroner i forhold til dagens situasjon. Avtalen vil løpe i minimum 20 år og erstatter nåværende avtale.
 
Ytterligere elementer i avtalen med Oslo kommune er bl.a.:
 • Hafslund ved Viken Fjernvarme vil øke satsingen på fjernvarme og forplikter seg til å bygge en forbindelseslinje fra Klemetsrud til sentrum av Oslo. Dette vil koble sammen Oslos to fjernvarmenett.
 • Energigjenvinningsetaten skal kunne bygge en tredje forbrenningslinje på Klemetsrud. Dette vil gi en bedre energiutnyttelse av avfallet som forbrennes, og gi økt volum til fjernvarmenettet.
 • Energigjenvinningsetaten overtar elektrisitetsproduksjonen fra egen varme på Klemetsrud.
 •  
  Kjøpet av Viken Fjernvarme vil styrke Hafslunds energibalanse og gi Hafslund et godt grunnlag for økt satsing på fjernvarme og fornybar energi.
   
  Viken Fjernvarme leverer ca. 1 TWh varme til 3.300 kunder i Oslo. Omlag halvparten av varmen er produsert med basis i Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg (Energigjenvinningsetaten).
   
  Viken Fjernvarme AS ble etablert i forbindelse med fusjonen mellom Viken Energinett og Hafslund hvor selskapet ble utfisjonert som eget selskap fra Viken Energinett. Selskapet har som formål å bygge, eie og drifte anlegg for vannbåren varme basert på alternative energikilder primært innenfor Oslos grenser. Selskapets driftsinntekter var i 2005 på 487 millioner kroner med et driftsresultat før avskrivninger på 188 millioner kroner og et driftsresultat på 114 millioner kroner. Balanse per 31. desember 2005 var 1.223 millioner kroner. Viken Fjernvarme har om lag 65 ansatte. For ytterligere informasjon se: www.vikenfjernvarme.no.
   
  Hafslund eier i dag et fjernvarmeanlegg på Gardermoen med leveranse til Oslo Lufthavn Gardermoen og omkringliggende næringsområder. Hafslund har også inngått avtale om bygging av et avfallsforbrenningsanlegg i Fredrikstad med et leveransevolum på 250 GWh. Anlegget er forventet å være i ordinær drift fra årsskiftet 2007/08.
  Avtale om kjøp av Viken Fjernvarme er betinget av endelig godkjennelse av byrådet og bystyret, samt av Hafslund ASAs generalforsamling. Avtalen er videre avhengig av godkjenning fra relevante myndigheter.
   
  Hafslund ASA
  Oslo, 4. juli 2006
   
  For ytterligere informasjon:
  Konserndirektør Varme og infrastruktur, Per Kristian Olsen, tlf. 91 82 77 09
  Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25
   

  Om oss

  Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

  Abonner