HNA/HNB Hafslund selger aksjene i Securitas Direct AB

Det vises til børsmelding sendt 6. august 2008 vedrørende salget av boligalarmvirksomheten. Hafslund har i forbindelse med en innløsningsprosess i Securitas Direct AB valgt å selge aksjene som ble mottatt som oppgjør for salg av Hafslund Sikkerhet. Samlet oppgjør er på drøyt SEK 170 millioner, med rett til tilleggsoppgjør dersom innløsningsprosessen skulle gi et høyere vederlag.
 
Hafslund ASA
Oslo 11. november 2008
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konserndirektør Kommunikasjon, Karen Onsager, tlf: 92 08 70 07
Investorkontakt: Lars Ove Johansen, tlf: 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner