HNA/HNB Hafslund selger verditransportvirksomheten og eierandel i NOKAS

Hafslund har inngått avtale med Vakt Service om salg av Hafslunds verditransportvirksomhet. Videre selges Hafslunds 33,5% eierandel i Norsk Kontantservice AS (NOKAS). Overdragelse eierandel NOKAS forutsetter at ingen av de øvrige aksjonærene i NOKAS benytter seg av sin forkjøpsrett. Transaksjonene er betinget av myndighetsgodkjennelser. Overdragelsen vil finne sted 1. september 2006.
 
Hafslunds verditransportvirksomhet har en årsomsetning på ca.140 millioner kroner med om lag 260 ansatte. Vakt Service vil overta Hafslunds verditransportkunder med tilhørende biler, personell og utstyr.
 
Salget er et ledd i Hafslunds strategi om å konsentrere sikkerhetssatsningen innen boligalarm, vakttjenester og teknisk høysikkerhet.
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 3. juli 2006
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Konserndirektør Tekniske tjenester, Bjørn Frogner, tlf. 91 37 95 05
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner