HNA/HNB Hafslund tatt ut i streik

EL & IT Forbundet og Fagforbundet har varslet opptrapping av den pågående streiken i energisektoren, og arbeidstakere ansatt i Hafslund er tatt ut it streik fra og med i dag, mandag 3. juli. Streiken er et resultat av bruddet i meklingen mellom Energibedriftenes landsforening (EBL) og EL & IT Forbundet og Fagforbundet den 21. juni.
 
Streiken rammer flere av virksomhetsområdene i Hafslund, blant annet retting av feil i strømnettet og kundesenteret for strøm og sikkerhet. I overkant av 650 ansatte er tatt ut i streik. Det er fare for at streiken kan bli opptrappet og ramme andre virksomhetsområder i Hafslund.
 
Streiken vil føre til at eventuelle strømbrudd og feil i nettet ikke blir rettet så sant det ikke medfører fare for liv og helse og dispensasjon fra EBL og EL&IT-forbundet for feilretting er oppnådd. Tilgjengligheten på kundesenteret vil videre bli vesentlig redusert.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 3. juli 2006
 
For ytterligere informasjon:
 
Informasjonssjef Kjell Stamgård, telefon 901 24 135
Informasjonsdirektør Frode Geitvik, telefon 958 43 933

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner