HNA/HNB Invitasjon til presentasjon av 2. kvartal 2005

Resultatpresentasjon for 2. kvartal 2005 vil finne sted mandag 15. august kl. 08.30.
Rapport for 2. kvartal 2005 vil bli offentliggjort mandag 15. august ca. kl. 8.00.
 
Resultatpresentasjonen vil bli avholdt i Hafslunds lokaler i Drammensveien 144 (5. etasje) i Oslo.
 
For påmelding, vennligst kontakt Heidi Ulmo:
heidi.ulmo@hafslund.no, telefon 90 91 93 25

Hafslund ASA
Oslo, 8. august 2005
 
Heidi Ulmo
Direktør Investor Relations

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner