HNA/HNB Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2009

Hafslund presenterer resultatene for 3. kvartal 2009 onsdag 28. oktober kl. 09.00.
Vi vil også benytte anledningen til å gi en kort presentasjon av fjernvarmevirksomheten.

Rapport for 3. kvartal 2009 blir offentliggjort onsdag 28. oktober ca. kl. 08.00.
 
Resultatpresentasjonen vil bli avholdt på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Resultatpresentasjonen på norsk vil også være tilgjenglig via web-cast på www.hafslund.no.
 
For påmelding til resultatpresentasjonen vennligst kontakt:
Kommunikasjonsavdelingen ved Henriette S Langås: henriette.s.langas@hafslund.no/ mobil: 93 86 83 60.
 
Hafslund ASA
Oslo 19. oktober 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner