HNA/HNB Meldepliktig handel

Det vises til melding av 22. september 2009.
 
Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2007 er vederlagsfritt tilbudt 50 B-aksjer i Hafslund ASA. Øvrige ansatte er tilbudt å kjøpe opp til 50 B-aksjer til 20 prosent rabatt av markedskurs. Tilbudet er en del av Hafslunds lønnsoppgjør for 2009.
 
Totalt blir det den 14. oktober 2009 overført 39.350 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 850 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive evt. rabatt overført til kr. 70,00 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 451.161. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.
 
Hafslund ASA
Oslo, 14. oktober 2009
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner