HNA/HNB Meldepliktig handel egne aksjer

Det vises til melding 12. juni 2008.
 
Ansatte i Hafslund konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2007 ble vederlagsfritt tilbudt opp til 102 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid.
 
Som del av tilbudet er det den 10. oktober tildelt ytterligere 1 226 B-aksjer til ansatte i Hafslund. Aksjene er eksklusive evt. rabatt overført til kr. 74,25 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer klasse B 493 558. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.
 
Hafslund ASA
Oslo, 10. oktober 2008
 
For ytterligere informasjon:
Investorkontakt, Lars Ove Johansen, tlf. 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner