HNA/HNB Meldepliktig handel egne aksjer

Det vises til melding 28. mai 2008.
 
Alle ansatte i Hafslund konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2007 er vederlagsfritt tilbudt opp til 102 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid. Øvrige ansatte er tilbudt å kjøpe opp til 100 B-aksjer til 20 prosent rabatt til markedskurs. Tilbudet er en del av Hafslunds moderate lønnsoppgjør for 2007 og oppnådd årsresultat.
 
Totalt blir det den 12. juni overført 161 934 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 1.632 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er eksklusive evt. rabatt overført til kr. 103,00 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 295 794. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.
.
Hafslund ASA
Oslo, 12. juni 2008
 
For ytterligere informasjon:
Investorkontakt, Lars Ove Johansen, tlf. 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner