HNA/HNB Meldepliktig handel egne aksjer

Det vises til melding 29. mai og 14. juni 2007.
 
Alle ansatte i Hafslund konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2006 er vederlagsfritt tilbudt opp til 175 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid. Øvrige ansatte er tilbudt å kjøpe opp til 175 B-aksjer til 20 prosent rabatt til markedskurs. Tilbudet er en del av Hafslunds moderate lønnsoppgjør for 2006 og oppnådd årsresultat.
 
Som del av tilbudet er det den 27. september tildelt ytterligere 874 B-aksjer til ansatte i Hafslund. Aksjene er eksklusive evt. rabatt overført til kr. 138,50 per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse A 37 184 og klasse B 230 176.
                                                                                            
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 27. september 2007
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner