HNA/HNB Meldepliktig handel egne aksjer

Det vises til melding 21. juni 2006.
 
Alle ansatte i konsernet som omfattes av lønnsoppgjøret våren 2005 er vederlagsfritt tilbudt opp til 256 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid. Tilbudet er en del av Hafslunds moderate lønnsoppgjør og oppnådd årsresultat for 2005.
 
Totalt ble det den 6. juli tildelt 487 808 B-aksjer til ansatte i Hafslund, hvorav 4 608 B-aksjer til primærinnsidere. Aksjene er overført til kr. 90,- per aksje. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 224 550.
 
Hafslund ASA
Oslo, 7. juli 2006
 
For ytterligere informasjon:
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner