HNA/HNB Meldepliktig handel egne aksjer

Det vises til melding 30. juni 2005.
 
I anledning Hafslund-konsernets lokale lønnsoppgjør 2005, ble alle fast ansatte i mer enn 50% stilling tilbudt å kjøpe inntil 614 Hafslund B-aksjer. Bakgrunnen er den avtalen som ble inngått med de ansattes organisasjoner om lønnsoppgjøret for 2005.
 
Ytterligere 413 596 B-aksjer er blitt tildelt i tillegg til 11 850 B-aksjer tildelt primærinnsidere i Hafslund ASA. Totalt har det blitt tildelt 425 446 Hafslund B-aksjer. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 252 286. Dette tilsvarer 0,32 % av totalt utestående aksjer og 0,13 % av utestående aksjer av klasse B.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 7. juli 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner